Δωρεάν παροχή πάρκινγκ (φυλασσόμενο)

Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες

Κατά την διάρκεια της συνεδρίας παρέχεται η δυνατότητα προβολής ΤV

Κατά την διάρκεια της συνεδρίας παρέχεται η δυνατότητα μουσικής με ασύρματα ακουστικά

Κατά την διάρκεια της συνεδρίας παρέχεται η δυνατότητα προβολής DVD

Εξειδικευμένες οδοντιατρικές πράξεις εκτελούνται και Σαββατοκύριακα